Parciau yng Nghaerdydd

Mae digonedd o barciau a gerddi gwych yng Nghaerdydd.
O barciau lleol a chaeau chwarae i warchodfeydd natur lleol a pharciau gwledig.

Parc Cefn Onn
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnal arolwg ar Barc Cefn Onn a hoffen nhw gael eich barn arno. Rhowch eich barn a chwblhau ein harolwg ar-lein

 

Ein parciau mwyaf poblogaidd

Chwiliwch drwy ein rhestr lawn o barciau ac ardaloedd chwarae yng Nghaerdydd.

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd