Parciau yng Nghaerdydd

Mae digonedd o barciau a gerddi gwych yng Nghaerdydd.
O barciau lleol a chaeau chwarae i warchodfeydd natur lleol a pharciau gwledig.

Ein parciau mwyaf poblogaidd

Chwiliwch drwy ein rhestr lawn o barciau ac ardaloedd chwarae yng Nghaerdydd

Love exploring logo
LLawrlwythwch yr app ‘Love Exploring’ i chwarae am ddim

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd