Parciau yng Nghaerdydd

Mae digonedd o barciau a gerddi gwych yng Nghaerdydd.
O barciau lleol a chaeau chwarae i warchodfeydd natur lleol a pharciau gwledig.

Ein parciau mwyaf poblogaidd

Chwiliwch drwy ein rhestr lawn o barciau ac ardaloedd chwarae yng Nghaerdydd.

Gweld yr rhestr o ardaloedd chwarae sydd bellach ar agor. Bydd yr ardaloedd chwarae yn cael eu hailagor yn raddol, yn dilyn dull diogelwch yn gyntaf a chyda’r nod o sicrhau bod plant ledled y ddinas yn gallu cael rhyw fath o ddarpariaeth chwarae yn eu hardal leol cyn gynted â phosibl.

Am ragor o wybodaeth ewch i newidiadau i wasanaethau COVID-19.

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd