Parciau yng Nghaerdydd

Mae digonedd o barciau a gerddi gwych yng Nghaerdydd.
O barciau lleol a chaeau chwarae i warchodfeydd natur lleol a pharciau gwledig.

Llyn Parc Coed Y Nant
Rydym yn cynllunio rhywfaint o waith gwella yn yr ardal o amgylch y llyn ym Mharc Coed y Nant
i ymdrin â phroblemau ag arglawdd y llyn a gwella cyfleusterau i ddefnyddwyr.

 

Ein parciau mwyaf poblogaidd

Chwiliwch drwy ein rhestr lawn o barciau ac ardaloedd chwarae yng Nghaerdydd.

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd