Parciau yng Nghaerdydd

Mae digonedd o barciau a gerddi gwych yng Nghaerdydd.
O barciau lleol a chaeau chwarae i warchodfeydd natur lleol a pharciau gwledig.

Cael dweud eich dweud ar ein parciau

Hoffem gael eich syniadau ar sut i wella rhai o’n parciau.
Rhowch eich barn drwy gwblhau ein harolygon:

Parc Fictoria

Parc Hailey

Parc y Mynydd Bychan

 

Ein parciau mwyaf poblogaidd

Chwiliwch drwy ein rhestr lawn o barciau ac ardaloedd chwarae yng Nghaerdydd.

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd