Croeso i Awyr Agored Caerdydd

Pwrpas Awyr Agored Caerdydd yw defnyddio partneriaeth a chydweithredu i hyrwyddo’r amrywiaeth gyfoethog o ddigwyddiadau awyr agored, lleoedd a gweithgareddau sydd gan y ddinas i’w cynnig, o’i gymharu â delwedd fwy cyfarwydd Caerdydd fel prifddinas gosmopolitan sy’n adnabyddus oherwydd ei thraddodiad rygbi a chwaraeon, lleoliadau diwylliannol, siopa a bywyd nos.

Mae’r wefan hon yn rhoi dolenni i ystod eang o wefannau, gan alluogi trigolion ac ymwelwyr i weld pa gyfleoedd awyr agored sydd ar gael yn y ddinas a’r cyffiniau.

Cynlluniwch eich antur awyr agored nesaf yma…

Eisiau cael plant i’r awyr agored?
Rhowch gynnig ar ein teithiau antur bywyd gwyllt

Dod o hyd i lwybr
Visit Cardiff

Yn dod i Gaerdydd?

Rydym yma i helpu i wneud eich ymweliad mor hawdd a phleserus â phosibl. Os ydych yn chwilio am wybodaeth i ymwelwyr am Gaerdydd yna gallwn eich helpu.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd