Crwydro
Caerdydd
Dysgwch am yr amrywiaeth o lwybrau cerdded o 1 filltir i deithiau hir, i gyd ar garreg eich drws!

Dewch o hyd i daith

Pethau i’w gwneud uchafbwyntiau….

Cardiff Riding School - Horse Riding sessions available : Outdoor Cardiff

Marchogaeth

Lawr lwythwch fapiau Llwybrau caniataol, gweld beth sydd ar gael ac archebu sesiwn flasu marchogaeth yn Ysgol Farchogaeth Caerdydd a dysgu pam ein bod ni am greu mwy o lwybrau i farchogion ceffylau.

People cycling through woodland : Outdoor Cardiff

Seiclo

Gall seiclo fod yn ffordd gyflym, iachus a hwyliog o fynd ar daith fer ac mae llethrau hawdd Caerdydd a’r parciau mawr gwyrdd yn gwneud y ddinas yn un ddelfrydol i ddod i’w hadnabod ar gefn beic.

A family day out orienteering

Cyfeiriannu

Mae cyfeiriannu yn weithgaredd awyr agored hwyliog sy’n gofyn i chi lywio drwy ddefnyddio map a chwmpawd. Mae hwn yn weithgaredd y gall unrhyw un ei wneud, waeth beth yw ei oedran neu brofiad.

Llwybrau Bywyd Gwyllt

Mae gan Gaerdydd amrywiaeth enfawr o blanhigion ac anifeiliaid y gellir dod o hyd iddynt ledled y ddinas a chefn gwlad cyfagos, sy’n cwmpasu ystod o gynefinoedd. Lawrlwythwch ein llyfrynnau am y llwybrau er mwyn dysgu am y bywyd gwyllt sy’n byw ar garreg eich drws!

Lawrlwytho ein llyfrynnau

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd