Caeau Pontcanna a Gerddi Sophia

Ynglŷn â Caeau Pontcanna a Gerddi Sophia

Ardal eang o dir parc gradd 2 ar y gofrestr sy’n mynd ar hyd afon Taf yng nghalon Caerdydd. Mae ystod dda iawn o gyfleusterau chwaraeon yn cynnwys Cae Criced Morgannwg, Canolfan Chwaraeon Genedlaethol Cymru , Clwb Bowls Caerdydd , gyda lawntiau bowlio dan do ac awyr agored ac ardal chwaraeon awyr agored fawr.

Mae lle ar ôl i safle carafanau a gwersylla, cyfleuster llogi beics a rhandiroedd poblogaidd.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Mae’r tir parc ar agor i’r cyhoedd 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Parcio: Meysydd parcio talu ac arddangos yng Nghaeau Pontcanna a Gerddi Sophia.

Nodweddion

  • Parc hanesyddol rhestredig Gradd 2: Mae’r parc ar Gofrestr Cadw o Dirluniau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru.
  • Teithiau cerdded a beicio glan yr afon ar hyd Lwybr Taf
  • Rhodfa a choed aeddfed bob ochr
  • Mynediad i gerddwyr i Barc Bute

Cyfleusterau

Sut i ddod o hyd i ni

Dod o hyd i ni
Pwynt mynediad GPS (lledred / hydred)
Mynediad Gerddi Sophia 51.4854228 / -3.1923892
Mynediad i’r ysgol farchogaeth 51.4954456 / -3.2063649

What3words: throw.rank.gravel

Darganfod y parc

Love exploring logo
LLawrlwythwch yr app ‘Love Exploring’ i chwarae am ddim

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd