Darganfod Parciau Caerdydd

Ydych chi’n chwilio am weithgareddau i’’r teulu yng Nghaerdydd? Ydych chi erioed wedi ymweld â rhywle ac wedi dymuno bod mwy i’w wneud? Mae’r app Love Exploring yn rhoi’r grym darganfod yn eich dwylo chi drwy ddarparu amrywiaeth o lwybrau cwis a theithiau tywys sy’n hwyl i’w gwneud ac yn rhad ac am ddim i’w defnyddio. Gallwch archwilio hanes a llwybrau natur Caerdydd neu ddarganfod dinosoriaid, tylwyth teg coed, bwystfilod bach a mwy ar ffurf realiti estynedig!

LLawrlwythwch yr app ‘Love Exploring’ i chwarae am ddim

Love exploring logo
Download app via Google Play store

LLawrlwythwch ar Google Play

Download app via Apple store

LLawrlwythwch ar AppStore

Mae’r cyfan yn rhad ac am ddim, ond gair o rybudd – mae’r system yn defnyddio Realiti Estynedig ac felly yn anffodus ni fydd yn gweithio ar bob ffôn symudol. Cymerwch olwg ar y manylion ar eich App Store trwy chwilio am yr app Love Exploring ar Google’s Play Store neu’r Apple App Store ac yna edrychwch i weld a yw eich ffôn yn cydweddu.

Love Cardiff app screns

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd