Partneriaeth Natur Leol Caerdydd

Partneriaeth rhwng Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, canolfannau cofnodion amgylcheddol lleol, a phob awdurdod lleol a pharc cenedlaethol yng Nghymru yw Partneriaeth Natur Leol (PNL) Cymru.

Mae natur yn rhyfeddol ac ni allwn oroesi hebddo, ond mae’r amgylchedd naturiol yn dirywio a’r manteision y mae’n eu sicrhau. Nod prosiect PNL Cymru yw helpu i wrthdroi’r dirywiad hwn a hyrwyddo gwerth byd natur.

Drwy adeiladu rhwydwaith adfer natur ar draws Cymru, cynnwys pobl a chymunedau, busnesau a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn camau ymarferol a chynllunio strategol, gallwn greu Cymru wydn a chyfoethog ei natur.

Mae Partneriaeth Natur Leol Caerdydd wedi cael ei sefydlu i gefnogi a hyrwyddo gweithgareddau i ddiogelu a gwella byd natur ar draws y ddinas ac mae’n agored i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am brosiect PNL Cymru neu os ydych am ymuno â rhestr bostio PNL Caerdydd i gael diweddariadau i’r prosiect, cysylltwch â’n cydlynydd PNL;

Samantha Eaves
Cydlynydd Partneriaeth Natur Leol
Canolfan Gadwraeth Fferm y Fforest
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 7JJ

(029) 22330235

Bioamrywiaeth@caerdydd.gov.uk

Rheoli ein glaswelltiroedd ar gyfer bioamrywiaeth

Wildlife, birds and bees

Mae Partneriaeth Natur Leol Caerdydd yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y Cyngor i adolygu sut rydym yn rheoli ein glaswelltiroedd mewn parciau, mannau agored a lleiniau ymyl.

Archwiliwch fwy

Ymunwch ag un o Ddigwyddiadau Partneriaeth Natur Leol Caerdydd

Gwelwch y prosiectau yng Nghaerdydd ar wefan Partneriaethau Natur Lleol Cymru.

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd