Parc Llyn Hendre

Ynglŷn â Parc Llyn Hendre

Ffefryn ar gyfer gwylio adar a physgota, cafodd Parc Llyn Hendre arian gan yr Undeb Ewropeaidd yn y 1990au i wella ei 58 hectar (143 erw) yn ardal Llaneirwg, Caerdydd.

Mae’r gylchdaith o amgylch y llyn yn ddelfrydol ar gyfer tro bach.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Mae’r parc ar agor i’r cyhoedd 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Parcio: Mae maes parcio bychan ar gael a pharcio ar y stryd yn yr ardal o amgylch y parc.

Nodweddion

Hendre lake memorial
  • Llyn pysgota mawr â digon o bysgod: rheolir gan Clwb FAW
  • Mannau eistedd: o amgylch y llyn er mwyn gorffwys a mwynhau’r golygfeydd
  • Cysylltiadau â llwybrau troed: Mae Llyn Hendre yn rhan o orllewin Gwastatir Gwynllŵg. Nod project Lefelau Byw yw adfer ardaloedd y gwastatir a gwella dealltwriaeth leol o’r tirlun pwysig hynafol hwn sy’n estyn o Gas-gwent i Gaerdydd ar hyd Aber Hafren.
  • Llyn mawr yng nghanol bywyd gwyllt
  • Mannau gwylio ar draws y llyn
  • Llwyfannau pysgota ar gael i’w defnyddio (dim angen bwcio)

Sut i ddod o hyd i ni

Dod o hyd i ni
Pwynt mynediad GPS (lledred / hydred)
Maes parcio 51.519080, -3.086138
Willowbrook drive 51.520728, -3.092682
Lloyd Place 51.518450, -3.091581
Matthysens Way 51.515078, -3.095423

What3words: dunes.recall.enable

Darganfod y parc

Hendre lake sunset
Hendre lake footpath
Wildlife at Hendre Lake
Hendre lake reeds
Frozen hendre lake
Sunrise near Hendre Lake
Frosty Hendre Lake
Love exploring logo
LLawrlwythwch yr app ‘Love Exploring’ i chwarae am ddim

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd