Meinciau a Coed a Rhoddwyd

Meinciau a Rhoddywd​​

Rydym yn derbyn meinciau a roddwyd ym mhob un o’n parciau. Mae’r cynllun yn rhoi mainc, plac a 1 thriniaeth o’r fainc i’r cwsmer am gyfnod o 10 mlynedd. Mae’r costau’n amrywio yn dibynnu ar arddull y fainc, deunydd plac ac a oes angen bae newydd. Fel canllaw, mae’r prisiau’n amrywio o tua £1,400 i £2,200.

Cofiwch fod Cyngor Caerdydd yn penderfynu ar leoliad ac arddull y fainc ymhob parc.

Nid ydym yn cymryd rhoddion sedd ar y safleoedd canlynol ar hyn o bryd:

 • Llyn Parc y Rhath
 • Gerddi Botanegol Parc y Rhath
 • Gerddi Pleser y Rhath
 • Alexandra Gardens
 • City Hall Lawns
 • Llys Insole
 • Parc Mackenzie
 • Y Wenallt
 • Coed a Roddwyd

Ar hyn o bryd mae ein cynllun coed a roddwyd yn cael ei adolygu. Os hoffech gael eich rhoi ar restr aros, anfonwch e-bost atom a byddwn yn cysylltu â chi pan fydd y cynllun yn ailgychwyn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni​.

 

Cysylltu â ni

  Sylwch fod parc bute yn rhedeg cynllun coed a meinciau rhoddedig ei hun.

  Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i wefan Cofebau Parc Bute​​.

  Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd