Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd

Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd yw’r clwb bywyd gwyllt mwyaf cyffrous i deuluoedd yng Nghaerdydd!

Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd

Dewch i gael hwyl a sbri yn eich welîs, i ddod ynghyd ar gyfer teithiau cerdded ym myd natur a chwilota am fwystfilod bach – mae gennym llond trol o hwyl i’r teulu cyfan. Mae pob sesiwn yn cael eu harwain gan dîm Tîm Parciau Cyngor Caerdydd i helpu i ddod â chi a’ch teulu yn agosach at natur trwy gydol y flwyddyn.

Ymunwch â ni bob mis neu mor aml ag sy’n bosib i chi.

Rydym yn cwrdd ar y trydydd dydd Sul o bob mis (ac eithrio mis Awst).

Rhannwch eich lluniau at Twitter @CyngorCaerdydd #CaerdyddGwyllt

Digwyddiad i blant a theuluoedd yw hwn. Rhaid i bob oedolyn (dros 18 oed) fod â phlentyn o dan 16 oed.

Mae'n ddrwg gennym nad oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.
Archebwch docynnau

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn ag Ditectifs bywyd gwyllt Caerdydd, cysylltwch â Tîm Parciau Cyngor Caerdydd.

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd