Llwybr Arfordir Cymru Gyfan

Ym mis Mehefin 2006, cyhoeddodd Rhodri Morgan bod Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau creu Llwybr Arfordirol Cymru i gysylltu de-ddwyrain a gogledd Cymru, ac i’w agor erbyn Gorffennaf 2012 i gyd-fynd â’r Gemau Olympaidd.

Y nod yw gwella a chreu llwybrau mor agos â phosibl at yr arfordir ar gyfer cymunedau lleol ac ymwelwyr â Chymru. Er ei fod ar gyfer cerddwyr yn bennaf, bydd rhannau o’r llwybr yn addas i feicwyr, pobl anabl, teuluoedd â chadeiriau gwthio a phobl sy’n marchogaeth hefyd.

Llwybr Arfordirol Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am greu Llwybr Arfordirol Caerdydd sy’n ymestyn dros 15.60km, ac a fydd yn ffurfio cyswllt parhaus ar hyd Llwybr Arfordirol Cymru rhwng Casnewydd a Threfynwy yn y dwyrain â Bro Morgannwg (drwy Benarth), tuag at y gorllewin.

Un o nodau’r cynllun grant yw creu cysylltiadau o’r Llwybr Arfordirol tuag at rwydweithiau eraill o lwybrau a theithiau cerdded, hefyd i greu teithiau cerdded cylchol. Bydd mapiau hefyd yn dangos cysylltiadau i’r meysydd parcio, toiledau, arlwyo ac atyniadau ymwelwyr. Bydd Llwybr Arfordirol Caerdydd yn cysylltu â Llwybrau eraill gan gynnwys y 3 llwybr afon; Taith Taf, Llwybr Elái a Llwybr Afon Rhymni. Bydd ganddo hefyd o leiaf 2 daith gerdded gylchol o gwmpas Bae Caerdydd o tua 10km ac o gwmpas Safle Tirlenwi Ffordd Lamby o tua 5km. Mae’r rhain yn debygol o fod yn boblogaidd fel pellteroedd ‘digwyddiadau’.

Llwybr Arfordirol Morglawdd Bae Caerdydd

Mae’r cynllun grant eisoes wedi ariannu Llwybr Arfordirol Morglawdd Bae Caerdydd, cyswllt pwysig o Fae Caerdydd ar draws y Morglawdd i Fro Morgannwg, trwy Benarth, a agorodd ym mis Mehefin 08. Mae’r llwybr poblogaidd a hirddisgwyliedig hwn gyda’i bont newydd ychydig dros 2km o hyd, a chyflawnwyd y gwaith gan Awdurdod Harbwr Caerdydd.

12 mis ar ôl agor, rydym wedi cofnodi dros 150,000 o ddefnyddwyr llwybr (tua 50% ohonynt yn feicwyr) – mae hynny’n gyfartaledd o ychydig o dan 3,000 yr wythnos!

Cynnydd ar Lwybr Arfordirol Caerdydd

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar rannau o’r llwybr yn y dwyrain o gwmpas Ffordd Lamby ac yn anelu at wneud ychydig o gynnydd cyn bo hir.

Bydd y safle hwn yn cael ei ddiweddaru wrth i rannau newydd o Lwybr Arfordirol Caerdydd ymddangos.

Pethau i’w gwneud

Vist the Norwegian Church on the Coastal Path
Visit CIWW situated near the Wales Coastal Path

Tywydd Caerdydd

Cymylog Yn Rhannol
Dydd Iau 04/26 10%
Cymylog Yn Rhannol
Partly cloudy. High 51F. Winds W at 15 to 25 mph.
Glaw
Dydd Gwener 04/27 100%
Glaw
Rain early...then remaining cloudy with showers in the afternoon. High 49F. Winds NE at 10 to 20 mph. Chance of rain 100%. Rainfall around a half an inch. Locally heavier rainfall possible.
Posibilrwydd o Law
Dydd Sadwrn 04/28 50%
Posibilrwydd o Law
Considerable cloudiness with occasional rain showers. High 53F. Winds NNE at 5 to 10 mph. Chance of rain 50%.

wales-coast-path-badgeCewch ddysgu am hanes y llwybr a gweld pwy fu’n rhan o’r gwaith o’i greu. Dysgwch faint yn union o’r Llwybr sy’n mynd ar draws neu’n agos at rai o dirweddau a chynefinoedd gwarchodedig Cymru. Darllenwch am anturiaethau’r unigolion prin hynny sy’n ceisio cerdded o un pen i’r llall. A chewch weld gyda’ch llygaid eich hun beth yw apêl Llwybr Arfordir Cymru trwy ymweld â’r oriel luniau a fideos.

Gwefan Llwybr Arfordir Cymru