Llwybr Arfordir Cymru Gyfan

Ym mis Mehefin 2006, cyhoeddodd Rhodri Morgan bod Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau creu Llwybr Arfordirol Cymru i gysylltu de-ddwyrain a gogledd Cymru, ac i’w agor erbyn Gorffennaf 2012 i gyd-fynd â’r Gemau Olympaidd.

Y nod yw gwella a chreu llwybrau mor agos â phosibl at yr arfordir ar gyfer cymunedau lleol ac ymwelwyr â Chymru. Er ei fod ar gyfer cerddwyr yn bennaf, bydd rhannau o’r llwybr yn addas i feicwyr, pobl anabl, teuluoedd â chadeiriau gwthio a phobl sy’n marchogaeth hefyd.

Llwybr Arfordirol Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am greu Llwybr Arfordirol Caerdydd sy’n ymestyn dros 15.60km, ac a fydd yn ffurfio cyswllt parhaus ar hyd Llwybr Arfordirol Cymru rhwng Casnewydd a Threfynwy yn y dwyrain â Bro Morgannwg (drwy Benarth), tuag at y gorllewin.

Un o nodau’r cynllun grant yw creu cysylltiadau o’r Llwybr Arfordirol tuag at rwydweithiau eraill o lwybrau a theithiau cerdded, hefyd i greu teithiau cerdded cylchol. Bydd mapiau hefyd yn dangos cysylltiadau i’r meysydd parcio, toiledau, arlwyo ac atyniadau ymwelwyr. Bydd Llwybr Arfordirol Caerdydd yn cysylltu â Llwybrau eraill gan gynnwys y 3 llwybr afon; Taith Taf, Llwybr Elái a Llwybr Afon Rhymni. Bydd ganddo hefyd o leiaf 2 daith gerdded gylchol o gwmpas Bae Caerdydd o tua 10km ac o gwmpas Safle Tirlenwi Ffordd Lamby o tua 5km. Mae’r rhain yn debygol o fod yn boblogaidd fel pellteroedd ‘digwyddiadau’.

Llwybr Arfordirol Morglawdd Bae Caerdydd

Mae’r cynllun grant eisoes wedi ariannu Llwybr Arfordirol Morglawdd Bae Caerdydd, cyswllt pwysig o Fae Caerdydd ar draws y Morglawdd i Fro Morgannwg, trwy Benarth, a agorodd ym mis Mehefin 08. Mae’r llwybr poblogaidd a hirddisgwyliedig hwn gyda’i bont newydd ychydig dros 2km o hyd, a chyflawnwyd y gwaith gan Awdurdod Harbwr Caerdydd.

12 mis ar ôl agor, rydym wedi cofnodi dros 150,000 o ddefnyddwyr llwybr (tua 50% ohonynt yn feicwyr) – mae hynny’n gyfartaledd o ychydig o dan 3,000 yr wythnos!

Cynnydd ar Lwybr Arfordirol Caerdydd

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar rannau o’r llwybr yn y dwyrain o gwmpas Ffordd Lamby ac yn anelu at wneud ychydig o gynnydd cyn bo hir.

Bydd y safle hwn yn cael ei ddiweddaru wrth i rannau newydd o Lwybr Arfordirol Caerdydd ymddangos.

Pethau i’w gwneud

Vist the Norwegian Church on the Coastal Path
Visit CIWW situated near the Wales Coastal Path

Tywydd Caerdydd

Clir
Dydd Sul 02/25 0%
Clir
Clear. Lows overnight in the upper 20s.
Cymylog Yn Rhannol
Dydd Llun 02/26 0%
Cymylog Yn Rhannol
Partly cloudy. High 38F. Winds ENE at 15 to 25 mph.
Cawodydd o Eira
Dydd Mawrth 02/27 50%
Cawodydd o Eira
Occasional snow showers. High 37F. NNE winds shifting to ESE at 10 to 15 mph. Chance of snow 50%. Snow accumulations less than one inch.

wales-coast-path-badgeCewch ddysgu am hanes y llwybr a gweld pwy fu’n rhan o’r gwaith o’i greu. Dysgwch faint yn union o’r Llwybr sy’n mynd ar draws neu’n agos at rai o dirweddau a chynefinoedd gwarchodedig Cymru. Darllenwch am anturiaethau’r unigolion prin hynny sy’n ceisio cerdded o un pen i’r llall. A chewch weld gyda’ch llygaid eich hun beth yw apêl Llwybr Arfordir Cymru trwy ymweld â’r oriel luniau a fideos.

Gwefan Llwybr Arfordir Cymru