Parc Cefn Onn

Ynglŷn â Parc Cefn Onn

Mae’r parc hanesyddol gradd 2 hwn, sydd ar ymylon gogleddol Caerdydd hefyd yn barc gwledig sy’n rhoi mynediad at rwydwaith llwybrau troed Mynydd Caerffili. Mae’n cynnwys casgliad hynod o goed cynhenid ac egsotig mewn dyffryn clos. Caiff ymwelwyr fwynhau’r golygfeydd trawiadol a’r awyrgylch braf, llonydd.

Yn wreiddiol gosodwyd rhan uchaf y parc tua chanrif yn ôl, gan y perchennog, Ernest Prosser, Cyfarwyddwr Rheilffordd Cwm Rhymni oedd gerllaw. Mae ei nentydd a llwybrau troellog yn dilyn y cwm ysgafn lle llifa’r Nant Fawr.

Mae’r nentydd, pyllau, coetir a phlanhigion eraill yn gwneud hon yn noddfa ar gyfer bywyd gwyllt. Mae ymwelwyr yn dychwelyd yn rheolaidd i fwynhau’r parc mewn gwahanol dymhorau.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Mae’r parc ar agor o 7am tan 30 munud cyn y machlud.

Parcio ar gael ar y safle.

Nodweddion

 • Parc hanesyddol rhestredig Gradd 2: Mae’r parc ar Gofrestr Cadw o Dirluniau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru.
 • Gardd Goetir: gosodwyd ar ôl 1944 yn rhan ddeheuol y safle
 • Y Dingle: yr ardd hanesyddol a osodwyd gan Ernest Prosser; Mae’r rhan hon yn cynnwys casgliad o blanhigion prin ac egsotig (ar gau i’r cyhoedd am 4 mis o 4 Chwefror 2019).
 • Tŷ haf a’r hen bwll nofio: Mae’r pwll a’r tŷ haf yn nodweddion cynnar y Dingle, a godwyd i leddfu symptomau’r diciâu a oedd ar fab Prosser, Cecil.
 • Coed Transh yr Hebog: coetir Derw a Bedw hanner naturiol tua’r gogledd o’r tir parc mwy ffurfiol yn agos at gopa mynydd Caerffili.
 • Murlun celf: yn y danffordd ym mynediad y parc, yn adrodd hanes y parc.
 • Arddangosiadau’r gwanwyn: mae’r parc yn werth ei weld trwy’r gwanwyn a’r lloriau blodeuog o fylbiau’r gwanwyn a’r camelia, y rhododendron a’r asalea.
 • Lliwiau’r hydref: mae’r casgliad o goed a’r llwyni’n cynnig arddangosiad cyfoethog a lliwgar yn yr hydref.

Cyfleusterau

 • Llwybr Fforio Bywyd Gwyllt: i blant – (lawrlwythwch daflen)
 • 12 O Weithgareddau I Blant Ym Mharc Cefn Onn (lawrlwythwch daflen)
 • Llwybrau wedi eu marcio: trwy’r parc, yn cysylltu â llwybrau cerdded yn y wlad o’i gwmpas.
 • Cysylltiadau llwybrau troed: i lwybr cerdded Cefnffordd Caerffili
 • Cyfleoedd Gwirfoddoli: Mae’r Gwasanaeth Wardeiniaid Parc Cymunedol yn trefnu dyddiau gwaith a gweithgareddau eraill yn y parc mewn cydweithrediad â Chyfeillion Cefn Onn .

Sut i ddod o hyd i ni

Dod o hyd i ni
Pwynt mynediad GPS (lledred / hydred)
Prif fynedfa 51.5460242 / -3.1883328

What3words: united.lend.tuck

Darganfod y parc

Love exploring logo
LLawrlwythwch yr app ‘Love Exploring’ i chwarae am ddim

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd