Marchogaeth Ceffylau yng Nghaerdydd

Mae dros 2,000 o geffylau wedi eu cofrestru yng Nghaerdydd ac mae’r rhwydwaith llwybrau ceffylau yn llai na 2km o hyd felly rydym yn dibynnu yn helaeth ar lwybrau ceffylau goddefol i gysylltu â’r llwybrau tramwy sy’n bodoli. Mae’r Tîm Llwybrau Tramwy Cyhoeddus yn gweithio ar hyn o bryd gyda’r Fforwm Mynediad Lleol, tirfeddianwyr a datblygiadau’r dyfodol i greu mwy o lwybrau i farchogion.

Cymdeithas Geffylau Prydain

Cymdeithas Geffylau Prydain yw’r mwyaf yn y DU a’r elusen geffylau fwyaf dylanwadol.

S.A.F.E. (Save a Forgotten Equine)

I achub, adfer ac ailhyfforddi ceffylau sy’n wynebu cael eu hesgeuluso neu gamdriniaeth a rhoi’r cyfle gorau iddyn nhw gael cartref parhaol a bywyd diogel.

Riding for the Disabled Association

Yn yr RDA, mae ein ceffylau a’n merlod yn darparu therapi, cyflawniad a mwynhad i bobl sydd ag anableddau ledled y DU.

Mae ein rhwydwaith o 500 o grwpiau gwirfoddol yn trefnu gweithgareddau fel marchogaeth, gyrru car a cheffyl, perfformio ar geffylau, neidio ceffylau, a therapi dŵr i geffylau i hyd at 28,000 o bobl bob blwyddyn.

Dod o hyd i grŵp:

Rydym yn cynnig gweithgareddau i bob grŵp oed a, lle bo hynny’n bosibl, i bobl ag unrhyw anabledd – ac rydych yr un mor debygol o ddod o hyd i grŵp RDA mewn lleoliad trefol ag ydych mewn man gwledig.

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd