Marchogaeth Ceffylau yng Nghaerdydd

Mae dros 2,000 o geffylau wedi eu cofrestru yng Nghaerdydd ac mae’r rhwydwaith llwybrau ceffylau yn llai na 2km o hyd felly rydym yn dibynnu yn helaeth ar lwybrau ceffylau goddefol i gysylltu â’r llwybrau tramwy sy’n bodoli. Mae’r Tîm Llwybrau Tramwy Cyhoeddus yn gweithio ar hyn o bryd gyda’r Fforwm Mynediad Lleol, tirfeddianwyr a datblygiadau’r dyfodol i greu mwy o lwybrau i farchogion.

Cymdeithas Geffylau Prydain

Cymdeithas Geffylau Prydain yw’r mwyaf yn y DU a’r elusen geffylau fwyaf dylanwadol.

S.A.F.E. (Save a Forgotten Equine)

I achub, adfer ac ailhyfforddi ceffylau sy’n wynebu cael eu hesgeuluso neu gamdriniaeth a rhoi’r cyfle gorau iddyn nhw gael cartref parhaol a bywyd diogel.

Riding for the Disabled Association

Yn yr RDA, mae ein ceffylau a’n merlod yn darparu therapi, cyflawniad a mwynhad i bobl sydd ag anableddau ledled y DU.

Mae ein rhwydwaith o 500 o grwpiau gwirfoddol yn trefnu gweithgareddau fel marchogaeth, gyrru car a cheffyl, perfformio ar geffylau, neidio ceffylau, a therapi dŵr i geffylau i hyd at 28,000 o bobl bob blwyddyn.

Dod o hyd i grŵp:

Rydym yn cynnig gweithgareddau i bob grŵp oed a, lle bo hynny’n bosibl, i bobl ag unrhyw anabledd – ac rydych yr un mor debygol o ddod o hyd i grŵp RDA mewn lleoliad trefol ag ydych mewn man gwledig.

Ysgol Farchogaeth Caerdydd


Cyfleusterau

  • 35 erw o barcdir yn agos at ganol y ddinas

Beth sy’n cael ei gynnig

  • pob agwedd ar farchogaeth a gofal ceffylau
  • sesiynau i ddechreuwyr i hyfforddwyr cymwys a pherchenogion ceffylau
  • gwersi preifat neu grŵp i bobl anabl
  • yn addas i blant o 4 oed
  • croeso i oedolion o bob oedran
  • ardaloedd marchogaeth dan do ac awyr agored, cyfleusterau hacio a thraws gwlad
  • mae tua 40 o geffylau a merlod yn y ganolfan

Sut i ddod o hyd i ni

Caeau Pontcanna
Fields Park Road
Pontcanna
Caerdydd
CF5 2AX

029 2038 3908

CardiffRidingSchool@cardiff.gov.uk

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd