Rhandiroedd yng Nghaerdydd

Mae tyfu bwyd yn lleol yn un ffordd y gallwn ni i gyd helpu i leihau ein hôl troed carbon – does dim gwell na blasu cynnyrch ffres, yn enwedig os ydych chi wedi’i dyfu eich hun!  Mae cadw rhandir yn ffordd wych o gadw’n heini, mwynhau’r awyr iach, gwneud ffrindiau a thyfu eich hoff ffrwythau a llysiau eich hun.  Os oes gennych chi le, gallwch chi hyd yn oed dyfu blodau i’w torri!

Gweler lleoliadau rhandiroedd ar fap.

Lawrlwythwch ein Canllaw i Randiroedd Caerdydd (PDF)

Gwneud cais am randir

Mae’n rhaid i chi fod yn breswylydd Caerdydd i wneud cais am lain mewn un o’n 28 o safleoedd rhandir a gallwch chi gofrestru am uchafswm o 2 safle.

Mae rhaid i chi fod ar y rhestr aros i gael cynnig llain.

Mae rhandiroedd yn boblogaidd iawn ond mae rhestrau aros yn amrywio o safle i safle. Os yw nifer y bobl ar restr aros yn fwy na hanner y lleiniau sydd ar gael ar y safle, rydym yn cau’r rhestr aros nes bod y rhestr yn gostwng.

Mae rhandiroedd yn amrywio o ran maint a chost. Bydd cynrychiolydd y safle yn rhoi gwybod i chi am yr opsiynau ar ôl i chi gael eich gwahodd i weld y safle.

 • Pan fyddwch wedi cofrestru eich diddordeb ar gyfer eich dau safle rhandir dewisol, byddwch yn cael eich ychwanegu at y rhestr aros.
 • Pan fydd llain ar gael i chi, bydd cynrychiolydd y safle yn eich gwahodd i’r safle i weld y llain a pha gyfleusterau sydd ar y safle.
 • Os byddwch yn penderfynu cymryd llain, bydd angen i chi lofnodi ffurflen cytundeb tenantiaeth a thalu blaendal ad-daladwy rhwng £10 ac £20 am allwedd gât. Yna byddwn yn anfon anfoneb atoch ar gyfer y llain.
 • Mae blwyddyn defnyddio’r rhandir yn dechrau ar 2 Chwefror ac mae rhent yn daladwy ar gyfer y flwyddyn gyfan.  Os ydych chi’n cymryd y llain rhwng 1 Rhagfyr a 1 Chwefror y flwyddyn ganlynol, mae swm pro rata yn daladwy.
 • Rhaid i chi dyfu ar o leiaf traean o’ch llain o fewn y tri mis cyntaf a’ch llain gyfan o fewn deuddeg mis.
 • Os ydych chi’n penderfynu peidio â chymryd llain, neu os nad yw cynrychiolydd y safle yn gallu cysylltu â chi, caiff eich manylion eu tynnu oddi ar y rhestr aros.

Cofrestru ar gyfer llain

O 28 Tachwedd 2023, mae’r safleoedd canlynol ar agor ar gyfer ceisiadau:

 • Allensbank
 • Colchester Avenue
 • Fferm y Coleg
 • Heol y Bont
 • Fferm Fawr Trelái
 • Y Tyllgoed
 • Flaxland Avenue
 • Fferm y Fforest
 • Greenway Road
 • Highfields
 • Yr Arglwyddes Mary
 • Lecwydd-Droves
 • Caeau Llandaf
 • Ystum Taf
 • Pengam Pavilion
 • Parhoal Pengam
 • Pontcanna A
 • Parhaol Pontcanna
 • Rhydypenau
 • South Rise

Gwneud cais ar-lein

  Helpwch i Gadw Caerdydd yn Daclus

  Mae carpedi, teiars, ffenestri a drysau PVC, dalenni asbestos a gwastraff y cartref yn eitemau cyfyngedig ac ni ddylid eu cludo ar unrhyw safleoedd rhandir. Gallwch gael gwared ar yr eitemau hyn mewn canolfan ailgylchu.

  Love exploring logo
  LLawrlwythwch yr app ‘Love Exploring’ i chwarae am ddim

  Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd