Tyfwch yn un o’n rhandiroedd

COVID-19: Trefniadau Ymbellhau Cymdeithasol ar gyfer Rhandiroedd

Gellir parhau i ddefnyddio rhandiroedd Caerdydd yn ystod cyfnod parhaus COVID-19, ond yn unol â chyngor y Llywodraeth, cyflwynwyd canllawiau newydd i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio’n ddiogel.

  • Os ydych yn hunan-ynysu, peidiwch â mynd i mewn i’r safle
  • Cofiwch ymarfer ymbellhau cymdeithasol gyda’ch gilydd, cadwch 2 fetr i ffwrdd o eraill a chyfyngwch gysylltiad â’ch gilydd gymaint â phosib.
  • Cadwch hylif diheintio dwylo gyda chi a’i ddefnyddio’n rheolaidd, yn enwedig cyn ac ar ôl agor a chau gatiau a chyffwrdd cloeon.
  • Gwisgwch fenig tafladwy a newidiwch y rhain yn rheolaidd.
  • Peidiwch â rhannu offer.  Sychwch eich offer eich hun ar ôl eu defnyddio.
  • Peidiwch â golchi eich dwylo mewn cafnau dŵr.
  • Arhoswch ar eich llain eich hun, peidiwch â mynd i mewn i leiniau eraill, hyd yn oed os cawsoch ganiatâd ymlaen llaw

Mae’r holl gyfleusterau cymunedol ar gau, gan gynnwys toiledau.

Tyfu eich llysiau eich hunainow

Mae tyfu bwyd yn lleol yn un ffordd y gallwn ni i gyd helpu i leihau ein hôl troed carbon – does dim gwell na blasu cynnyrch ffres, yn enwedig os ydych chi wedi’i dyfu eich hun! Mae cadw rhandir yn ffordd wych o gadw’n heini, mwynhau’r awyr iach, gwneud ffrindiau a thyfu eich hoff ffrwythau a llysiau eich hun. Os oes gennych chi le gallwch chi hyd yn oed dyfu blodau i’w torri!

Mae garddio rhandir yn dod yn fwy poblogaidd ac mae’r galw am leiniau rhandir yng Nghaerdydd yn saethu i fyny.

Mae llawer o randiroedd Caerdydd wedi elwa ar fwy o fuddsoddiad dros y blynyddoedd diwethaf, gan ddarparu ffyrdd mynediad gwell, cyflenwadau dŵr newydd, ffensys diogelwch a chyfleusterau toiled sy’n compostio.

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd ac yn dymuno garddio rhandir, gallwch gofrestru eich diddordeb mewn gwneud cais am lain.

Os nad ydych chi wedi garddio rhandir o’r blaen neu os hoffech wybodaeth am arddio rhandir, rydym wedi paratoi canllaw defnyddiol (2.7Mb PDF) sy’n rhoi crynodeb i chi o’r rheolau yn y cytundeb tenantiaeth ac awgrymiadau defnyddiol ar gyfer plannu ac ar gyfer rheoli eich llain.

Cymdeithasau rhandiroedd

Ydych chi’n gymdeithas ac nid ydych wedi’ch rhestru yma? Os felly, cysylltwch â ni fel y gallwn eich ychwanegu.

O 30/3/2020 mae’r rhestr aros ar gyfer y safleoedd rhandir hyn ar gau.

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd