Tyfwch yn un o’n rhandiroedd

Mae tyfu bwyd yn lleol yn ffordd y gall pawb ohonom leihau ein hôl-droed carbon. Oes gwell na bwyd ffres rydych chi wedi’i dyfu eich hun? Mae cadw rhandir yn ffordd wych o gadw’n ffit, mwynhau’r awyr iach, gwneud ffrindiau a thyfu’ch hoff ffrwythau ac afal. Os oes gennych le gallwch hyd yn oed tyfu blodau i’w rhoi yn y tŷ!

Mae rhandiroedd yn fwyfwy poblogaidd ac mae’r galw amdanynt yng Nghaerdydd yn enfawr.

Mae llawer o randiroedd Caerdydd wedi cael budd o fwy o fuddsoddiad dros y blynyddoedd diwethaf, gyda ffyrdd mynediad gwell, cyflenwadau dŵr newydd, ffensys diogelwch a chyfleusterau tai bach compostio.

Os ydych chi’n byw yng Nghaerdydd ac am gael rhandir, cofrestrwch eich diddordeb drwy wneud cais am lain .

Os yw’r cyfan yn newydd i chi, neu os hoffech wybodaeth am gadw rhandir, mae canllaw defnyddiol yma (PDF 2.7 MB) i class=”fa fa-file-pdf-o” aria-hidden=”true”>  sy’n egluro’n fras beth yw rheolau’r cytundeb tenantiaeth ac awgrymiadau ar blannu a rheoli’r llain.

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd