Grwpiau Cyfeillion

Helpwch ni i ofalu am eich parc lleol

Os hoffech wirfoddoli ar gyfer gweithgareddau cadwraeth â’r tîm Ceidwaid Parciau, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf atoch am ein rhaglen yn rheolaidd.

Ymunwch â Grŵp Cyfeillion parc lleol

Mae grwpiau cyfeillion yn cefnogi eu mannau gwyrdd lleol drwy ystod o weithgareddau ymarferol a gweinyddol gan gynnwys:

  • plannu
  • gwaith clirio
  • gwelliannau mynediad
  • ymchwil hanesyddol
  • codi arian a chyhoeddusrwydd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Grwpiau Cyfeillion unigol ar eu gwefannau. Does gan rai eu gwefannau eu hunain felly cysylltwch â ni am fanylion.

Mae grwpiau ar y safleoedd canlynol:

Nant Fawr Group in Cyncoed
Nant Fawr community group
One of our Friends Groups based at Nant Fawr

Fforwm Cyfeillion Caerdydd

Gyda chefnogaeth Cyngor Caerdydd, mae’r fforwm yn cynorthwyo’r holl Grwpiau Cyfeillion gyda rhaglen reolaidd o weithgareddau lle gall Cyfeillion o grwpiau gwahanol gwrdd a rhannu eu profiadau.

Sefydlwyd y Fforwm yn 2006 ac mae’n cynorthwyo â gweithgareddau’r Grwpiau Cyfeillion drwy gynnig gwybodaeth am:

  • ariannu
  • cyhoeddusrwydd
  • iechyd a diogelwch
  • ceisio am grantiau
  • materion cyffredinol yn ymwneud â mannau gwyrdd

Ymhlith y gweithgareddau a drefnir gan y Fforwm mae’r barbyciw haf poblogaidd yn Fferm y Fforest a chyfarfodydd rheolaidd i drafod materion sydd o bwys i bawb.

O ganlyniad i’r Fforwm, gall Grwpiau Cyfeillion gyfrannu at gynnal digwyddiadau amgylcheddol fel gŵyl flynyddol Allan o’r Coed ym Mharc Bute
ac Wythnos Fioamrywiaeth Caerdydd ym mis Mehefin, yn ogystal â sicrhau bod eu gweithgareddau a’u digwyddiadau eu hunain yn cael eu hysbysebu i ystod eang o bobl â diddordeb.

Cysylltu â ni

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd