Mae map cerdded a beicio (8mb PDF) am ddim Caerdydd yn ddelfrydol os ydych chi eisiau cynllunio eich siwrneiau cerdded a beicio yng Nghaerdydd. Gallwch gasglu map beicio mewn sawl lleoliad ledled y ddinas, gan gynnwys llyfrgelloedd a chanolfannau dysgu cymunedol.

Llwybr Bae Caerdydd

Mae’r llwybr cylchol ar gyfer beicwyr a cherddwyr yn 10 cilomedr (6.2 milltir) o hyd. Mae’n arwain o amgylch y Bae a throsodd at dref glan môr Penarth dros Bont y Werin, pont 140 metr o hyd sy’n cysylltu Penarth a’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Ar hyd y llwybr, cewch flas ar dreftadaeth gyfoethog Caerdydd, cewch weld adeiladau enwog megis yr Eglwys Norwyaidd, Canolfan y Mileniwm fyd enwog a’r Senedd, adeilad Llywodraeth Cymru. Mae’r caffis, bars a bwytai yn y Bae yn rhoi apêl unigryw, arbennig iddo.

Lawrlwytho map o Lwybr y Bae

Ewch ar daith gyfrifiadurol o Fae Caerdydd

Gall seiclo fod yn ffordd gyflym, iachus a hwyliog o fynd ar daith fer ac mae llethrau hawdd Caerdydd a’r parciau mawr gwyrdd yn gwneud y ddinas yn un ddelfrydol i ddod i’w hadnabod ar gefn beic. Mae rhwydwaith seiclo Caerdydd yn ehangu a cheir nifer o lwybrau seiclo oddi-ar-y-ffordd a rennir â cherddwyr.

Cynllunio eith Taith – Cadw Caerdydd i Symud

Heb feic?

Pedal-Power-Hi-Res-150x150

Llogwch un o Pedal Power

Clybiau a Thraciau Seiclo

Rhagor o Wybodaeth Seiclo

Sustrans : Elusen yn y Deyrnas Unedig sy’n galluogi pobl i fynd ar droed, ar feic neu ar drafnidiaeth gyhoeddus yn amlach wrth deithio bob dydd.

Hyfforddiant Seiclo Cymru : Sefydliad dielw sy’n cynnig hyfforddiant seiclo un i un, sesiynau cynnal a chadw beiciau a sesiynau Dr Beic.

Cardiff Gov app logo
Lawrlwythwch i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor.
Download app via Apple store Download app via Google Play store

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd