Mae amrywiaeth o lwybrau a gweithgareddau i’w mwynhau ac mae’r ŵyl yn uchafbwynt o’r hyn a gynigir gydol y flwyddyn ac fel digwyddiadau unigol.

Llwybrau Caerdydd Awyr Agored

Mae nifer o lwybrau, teithiau cerdded cylchol a theithiau cerdded byr ledled Caerdydd i bawb eu mwynhau.  Mae mapiau a gwybodaeth am y llwybrau ar gael i’w lawrlwytho neu gellir gofyn am fersiwn print.  Os ydych yn chwilio am weithgaredd rhyngweithiol i’r plant, beth am y Llwybrau Bywyd Gwyllt!

 

Beth am Gerdded Rhywfaint Fel Rhan o’ch Wythnos Waith

  • Ewch am dro yn ystod eich awr ginio
  • Trefnwch eich cyfarfod nesaf yn yr awyr agored gan gerdded wrth siarad!
  • Defnyddiwch y grisiau yn lle’r lifft
  • Os oes rhaid i chi yrru, parciwch ymhellach i ffwrdd a cherddwch
  • Gweithio mewn swyddfa?  Yn hytrach nag e-bostio/ffonio ewch i weld y person i gael sgwrs â hwy

Wythnos Cerdded i’r Ysgol – Mai 21-25 2018

Pam brwydro am y lle parcio olaf?  Dyma rai ffyrdd o wneud y daith i’r ysgol yn fwy pleserus:

  • Os oes rhaid i chi yrru, parciwch ymhellach i ffwrdd a cherddwch am weddill y daith
  • Gadewch ychydig yn gynt i adael i’r plant gerdded yn hamddenol i’r ysgol a chwarae ar hyd y ffordd
  • Chwaraewch gêm o “Gwelaf i…” neu heriau difyr eraill yn ystod y daith gerdded
  • Cerddwch gyda ffrindiau
  • Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd a pheidiwch â gadael i’r glaw eich stopio chi rhag mynd allan

© Outdoor Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd