Rydyn ni wrthi’n cynllunio amrywiaeth o deithiau cerdded lleol ledled Caerdydd a byddwn yn parhau i ddiweddaru ein rhaglen wrth i deithiau gael eu cadarnhau.

Mai 2018

Taith gerdded y Gwanwyn Cefn Onn – 05/05/2018 at 10:00 am - 1:00 pm
Diwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach – 06/05/2018 at 5:00 am - 7:00 am
Adar yn y Bae – 06/05/2018 at 8:00 am - 10:00 am
Estroniaid yn Nant Fawr – 06/05/2018 at 2:00 pm - 3:30 pm
Bwydydd y Fforest – 09/05/2018 at 10:00 am - 12:00 pm
Taith Goed y Gwanwyn ym Mharc y Rhath – 13/05/2018 at 11:00 am - 1:00 pm

 

Cymerwch ran!

Os hoffech gymryd rhan drwy arwain taith gerdded, cynnal digwyddiad neu helpu gyda’r ŵyl mewn unrhyw ffordd,  cysylltwch â ni i roi gwybod i ni!